Aangeboden door:
SlimRenoveren
Geschreven door:
blogger
Sean Vos
Categorie:
Vastgoed
Artikel delen:
logo logo logo logo
40x bekeken

SPRINTEN VOOR HET CONVENANT?

Toen in 2008 het Convenant Energiebesparing Huursector werd ondertekend, leek 2021 nog ver weg. Nu we in 2015 zitten, komt de datum waarop de ambitie uit het convenant waargemaakt moet zijn, rap dichterbij. In de afgelopen jaren heeft de corporatiesector aardig wat voor de kiezen gehad en stonden vooral de vastgoedcrisis en reorganisaties centraal. Met het maken van de plannen voor 2016 en verder komt echter ook de doelstelling van het convenant weer in beeld. Hoe gaat u ervoor zorgen dat in 2021 uw bezit gemiddeld een B-label heeft?

In de afgelopen maanden bezocht ik een aantal corporaties die, ondanks een lichte achterstand op de doelstellingen, aan het convenant willen voldoen. De goedkoopste en gemakkelijkste weg lijkt op dit moment om kleine verbeterstappen te koppelen aan de momenten waarop planmatig onderhoud wordt uitgevoerd. In de komende vijf jaren staat er voor bijna iedere woning uit de portefeuille wel een onderhoudsmaatregel gepland en kunnen zaken als spouwvulling, HR++ glas en dakisolatie relatief eenvoudig worden meegenomen.

Vrijwel haaks op deze benadering staat de opkomst van nieuwe renovatietechnieken, waarbij woningen in één dag van een compleet nieuwe schil worden voorzien en zelfs nul-op-de-meter haalbaar is. Met dit ambitieniveau als uitgangspunt hoeft slechts een deel van de voorraad te worden verbeterd om gemiddeld toch het B-label te behalen. In de praktijk zie ik dat de ontwikkelingen snel gaan en de prijzen voor zo’n ingreep snel dalen.

Er zijn dus meerdere strategieën om de doelstelling te halen. Welke strategie is de beste? Dat zal per corporatie verschillen, maar is ook afhankelijk van de kengetallen waarmee gerekend wordt. De tweede variant, waarbij een deel van de voorraad een flinke kwaliteitssprong maakt, wordt daarbij steeds interessanter omdat deze op een steeds grotere schaal wordt ingezet. Bent u voor 2016 plannen aan het ontwikkelen? Vergelijk dan vooraf het scenario waarbij een deel van de voorraad ambitieus wordt aangepakt eens (opnieuw) met het uitvoeren van kleine stapjes om tot een B-label te komen. Eenmaal vol in de eindsprint is het immers niet eenvoudig om de koers bij te stellen.

  • VVA
  • huisvestings advocaten
  • e-vontuur
  • han van goeverden
  • emceo
  • covalis
  • wocoapp