Aangeboden door:
SlimRenoveren
Geschreven door:
blogger
Sean Vos
Categorie:
Vastgoed
Artikel delen:
logo logo logo logo
60x bekeken

SAMENWERKEN OF SAMEN WERKEN?

Samenwerken is een toverwoord in de bouw. Opdrachtgevers en aanbieders hebben de mond er vol van. Toch valt het me in veel projecten op er lang niet altijd vanaf het eerste moment sprake is van samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieders in een bouwproject. En dat terwijl iedereen verkondigt dat die samenwerking nu juist cruciaal is om het project tot een succes te maken.
Vanaf het moment dat de aanbesteding start, ontstaat er een zekere afstand tussen de opdrachtgever en de aanbieders. Er wordt vrijwel uitsluitend schriftelijk gecommuniceerd, waarbij een bonte verzameling van moeilijke juridische stukken bepaalt hoe partijen met elkaar omgaan. Eigenverklaringen, proces verbalen, nota’s van inlichtingen en administratieve voorwaarden zijn nodig om het proces in goede banen te leiden en niet zelden is telefonisch of persoonlijk contact in deze fase uitgesloten. Wordt het dan niet lastig om te bepalen of je met de te selecteren partij uiteindelijk wel kunt samenwerken? Samenwerken is immers geen juridische of formele zaak, maar krijgt vorm door persoonlijke relaties. Samenwerking ontstaat wanneer er wederzijds respect is en de betrokkenen elkaar vertrouwen. En dat vertrouwen is er niet zomaar.

Vrijwel alle aanbestedingsstukken, inclusief de ingewikkelde contracten en voorwaarden, zijn tot stand gekomen vanuit een zeker wantrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dienen om valkuilen te dichten, risico’s te elimineren en verantwoordelijkheden te verschuiven. Met deze stukken in de hand zijn partijen inmiddels gewend om vanuit het door deze documenten geschapen kader van wantrouwen te handelen en zo het spel met elkaar te spelen. Is dat een geschikte basis voor samenwerking?
Vertrouwen: geven is krijgen.

Wie vertrouwen geeft, krijgt in de basis vertrouwen terug. Dat werkt niet alleen tussen familie, vrienden, collega’s en zakenrelaties, maar ook tussen opdrachtgevers en aanbieders in de bouw. Wanneer je als opdrachtgever ervan uit gaat dat alle aanbieders 100% betrouwbaar zijn tot het tegendeel is bewezen, komt samenwerking in het project een stuk sneller tot stand. Wanneer een aanbieder merkt dat hij het vertrouwen heeft en de opdrachtgever ruimte biedt voor de dialoog, zal hij het gegeven vertrouwen immers niet willen schaden en dus ook vanuit dat vertrouwen in dialoog naar de opdrachtgever handelen. Dat werkt een stuk prettiger samen.

Hoe daar te komen? Handelen vanuit het vertrouwen vraagt om een andere werkwijze in de selectiefase. Het is immers van belang om een goed beeld te krijgen van de werkwijze van de aanbieders en het team waarmee je als opdrachtgever gaat samenwerken. Er moet een zekere ‘klik’ zijn. Dat vereist dat er naast een hele berg schriftelijke stukken, ook ruimte moet zijn voor een dialoog en persoonlijk contact. Dat kan door bijvoorbeeld een interview of dialoogsessie onderdeel te laten zijn van de selectieprocedure en de resultaten daarvan te laten meewegen in de selectie. Het biedt de ruimte om ook zachtere factoren te laten meewegen in de partnerkeuze en daardoor uiteindelijk prettiger te kunnen samenwerken. In de praktijk is dit niet zomaar ingezet omdat het vraagt om een fundamenteel andere houding richting de aanbieder. Maar de resultaten zijn veelbelovend en keer op keer positief verrassend. Probeer het eens! Ik ben benieuwd naar uw ervaringen…

  • VVA
  • huisvestings advocaten
  • e-vontuur
  • han van goeverden
  • emceo
  • covalis
  • wocoapp