Aangeboden door:
SlimRenoveren
Geschreven door:
blogger
Sean Vos
Categorie:
Vastgoed
Artikel delen:
logo logo logo logo
56x bekeken

De Nul op de Meter maanreis

“Stroomversnelling mislukt”, kopt de Cobouw vorige week met grote letters. Dat is nogal een boodschap in de komkommertijd van de bouwvakperiode. De doelstellingen die in de Green Deal stroomversnelling zijn afgesproken, lijken onhaalbaar te worden. Er zijn tot nu toe te weinig woningen naar Nul op de Meter gerenoveerd om de doelstellingen - met als ultieme prestatie 111.000 huurwoningen naar Nul op de Meter renoveren - te kunnen behalen. Wat nu?

Stroomversnelling reageert met een artikel: “Als je de doelstelling niet haalt, ben je dan mislukt?”. Uit de berichtgeving blijkt maar weer: Stroomversnelling en de Nul op de Meter standaard hebben voor- en tegenstanders. Iedereen vindt er wel iets van en niet zelden is het standpunt – of je nu voor of tegen bent – eerder ingegeven door fabels of persoonlijke frustraties dan door feiten. Waarom moet het allemaal zo gepolariseerd? De doelstelling van Stroomversnelling is een ambitieuze, dat valt niet te ontkennen. Dat is ook noodzakelijk om de markt te mobiliseren. Zonder stip op de horizon komt uiteindelijk niemand zijn bed uit.

“WE CHOOSE TO GO TO THE MOON!”
In die context gezien, was in 1969 de reis naar de maan een makkie. Toen Kennedy in 1962 riep “We choose to go tot he moon”, was het duidelijk: de opgave was haast onmogelijk maar sprak zo tot de verbeelding dat er een enorme focus kwam op de doelstelling. Waarom lukte het? Er was slechts één organisatie verantwoordelijk en geld speelde geen rol. Hoewel technisch zeer complex, was de operatie procesmatig eenvoudiger omdat er slechts één opdrachtgever met één belang in het spel was en iedere betrokkene ten dienste van die opdrachtgever en zijn belang stond. Toch duurde het zeven jaar voordat de eerste geslaagde maanreis een feit was. Na afloop was er natuurlijk euforie, maar gedurende die zeven jaar zal het project zeker ook de nodige kritiek hebben geoogst. Pas na de legendarische woorden “That’s one small step for (a) man, but a giant leap for mankind”, verdween die kritiek snel naar de achtergrond.

Kijken we naar de ontwikkeling van Nul op de Meter, dan zien we een diffuus speelveld waarin veel verschillende partijen een inspanning moeten doen om het gezamenlijke doel te bereiken. Er is niet één probleemeigenaar of opdrachtgever. Alle betrokken partijen willen graag, heel graag zelfs, maar hebben ook hun eigen doelstellingen en agenda’s. De businesscase is haalbaar, maar nog flinterdun. In tegenstelling tot de maanreis speelt geld wel degelijk een rol. Bovendien hebben al deze partijen een eigen werkwijze. Die werkwijzen kunnen door ingesleten gedragspatronen niet zo eenvoudig voor een Nul op de Meter project opzij gezet worden, terwijl dat wél noodzakelijk is. Dat zorgt - samen met de vertraagde komst van de EPV wetgeving en het feit dat iedereen sowieso even moet opstarten - al snel voor vertraging. Met als gevolg dat de vereiste Nul op de Meter sneeuwbal nog niet zo snel groter wordt als gehoopt en verkondigd.

DE SNEEUWBAL ROLT
Hoewel nog klein, die sneeuwbal is er gelukkig wel. Het aantal Nul op de Meter woningen groeit gestaag. Maar nog belangrijker: de markt ontwikkelt zich. De aanpak van de bouwers is fundamenteel veranderd en richt zich meer en meer op de zo noodzakelijke industriële productie. Ze zijn er nog niet, maar zetten wel grote stappen in de gewenste richting. Het voor de businesscase benodigde prijsniveau is daardoor steeds beter haalbaar en dat maakt de ingreep voor steeds meer corporaties interessant. Daarnaast zijn er op dit moment meer corporaties dan ooit bezig met de voorbereiding en uitvoering van hun eerste NoM projecten. Die processen gaan nog traag, maar wanneer dat eerste project achter de rug is, gaat een volgend project sneller en met grotere aantallen woningen tegelijk. De EPV wetgeving is nu eindelijk goedgekeurd, wat inhoudt dat ook de opdrachtgevers die hierop zaten te wachten (en dat zijn er nogal wat), nu aan de slag kunnen. De sneeuwbal is dus aan het rollen en wordt gestaag groter.

Er valt altijd wel iets aan te merken op de gang van zaken en de ontwikkeling zou zeker sneller kunnen verlopen wanneer iedere betrokkene meteen in staat zou zijn om buiten zijn kaders te denken, kennis te delen en zaken los te laten. We hebben echter te maken met een starre, traditioneel ingestelde woningbouwcultuur met organisaties die normaal gesproken pas in actie komen wanneer de regelgeving dat van hen verlangt. De bouwsector is nu eenmaal geen NASA. Met dat gegeven in het achterhoofd is de gang van zaken binnen Stroomversnelling al een hele stap vooruit. En tegelijkertijd moet er nog een hele berg werk verzet worden om de doelstelling te behalen. Aan de slag dus!

  • VVA
  • huisvestings advocaten
  • e-vontuur
  • han van goeverden
  • emceo
  • covalis
  • wocoapp