Aangeboden door:
SlimRenoveren
Geschreven door:
blogger
Sean Vos
Categorie:
Beleid
Artikel delen:
logo logo logo logo
61x bekeken

Klant centraal, ook in de planning

Veel woningcorporaties zitten in een jaarlijkse flow. Na iedere zomerbreak worden de jaarstukken en de jaarplanning voor het volgende jaar opgesteld. Alle managers zijn er druk mee. Wanneer de jaarplannen klaar zijn, kunnen de projectleiders aan de slag met de projectvoorbereidingen. Vervolgens start in de eerste helft van het nieuwe jaar de partnerselectie om net na de zomerperiode met de uitvoering van het project te kunnen beginnen. Voor de corporatie een logisch en volgordelijk proces, gekoppeld aan het verloop van het boekjaar. Maar geldt dat ook voor de bewoners en de uitvoerende partijen?

Als procesbegeleider en adviseur in de sector weet ik ieder jaar grofweg weer hoe mijn planning eruit gaat zien. Nieuwe projecten starten na de zomer met het formuleren van de plankaders, het vaststellen van de businesscase en de budgetbepaling. Vervolgens starten rond december de uitvraagtrajecten en staat het voorjaar geheel in het teken van de partnerselectie. De zomer wordt gekenmerkt door strakke deadlines voor het binnenhalen van 70% instemming bij de bewoners, zodat in het najaar de werkvoorbereiding en uitvoering kunnen starten.

IN DE KOU
Voor grotere onderhouds- en renovatieprojecten is het gevolg dat de uitvoering van het project pas rond de herfstvakantie op stoom komt. Veel corporaties verkondigen dat ze alles doen voor de bewoners en de klant centraal zetten, maar net wanneer het stookseizoen begint, worden de kozijnen vervangen of ligt de CV-ketel eruit. Bewoners zitten dagenlang in de kou naast een elektrisch noodkacheltje en de aannemer moet alles in het werk stellen om nog een beetje comfort te kunnen bieden. En als het even tegenzit, zitten ze met Kerst nog middenin de puinhoop.

HOLLEN OF STILSTAAN
Ook voor de aanbieders is de workflow niet ideaal. Nu zijn zij in het voorjaar en de zomer vooral druk met planvorming en calculeren onder grote tijdsdruk, terwijl de meeste vaklieden in het mooie weer aan het wachten zijn op groen licht om aan de slag te kunnen. Tegen de tijd dat de gunning en werkvoorbereiding zijn afgerond, staat de winter weer voor de deur…

Kan dat nou niet slimmer? Het valt me op dat de projectvoorbereiding en partnerselectie voor ingewikkelde projecten doorgaans lang duurt. Met het corporatieteam ben je al snel negen maanden onderweg voordat de kaders helder zijn, een partner geselecteerd is, de gunning is geregeld en de raad van commissarissen akkoord is. Ik pak de uitdaging graag op om daar versnelling in te brengen, zodat de bewoners in het vervolg in de zon vanuit hun achtertuin de werkzaamheden kunnen aanschouwen en de oplevering met een bbq kan worden gevierd. Wie daagt me uit?

  • VVA
  • huisvestings advocaten
  • e-vontuur
  • han van goeverden
  • emceo
  • covalis
  • wocoapp