Aangeboden door:
SlimRenoveren
Geschreven door:
blogger
Sean Vos
Categorie:
Beleid
Artikel delen:
logo logo logo logo
52x bekeken

Vraag eens wat je echt wilt!

Onlangs zat ik in een paneldiscussie over duurzame nieuwbouwontwikkeling met een aantal corporaties. Al snel kwamen we op het onderwerp ‘betaalbaarheid’ terecht. Iedereen aan tafel was het erover eens dat nieuwbouw eigenlijk te duur is. Ieder nieuwbouwproject, hoe sober uitgevoerd ook, kent een flinke onrendabele top. Daarbij rees bij verschillende aanwezigen de vraag of nieuwbouwprojecten voor corporaties eigenlijk nog wel verantwoord zijn. Een vraag die opmerkelijk genoeg niet werd gesteld: ‘Kunnen we als opdrachtgevers hier geen verandering in brengen?’

Juist in die vraag ligt de sleutel naar betere resultaten tegen lagere kosten. Gedreven door de gewoonte van voorschrijven en laten afprijzen, zijn corporaties gewend om eindeloos te vragen naar de bekende weg en een standaard bouwrecept. Wie zoiets vraagt, krijgt uiteraard het standaardrecept aangeboden door de aanbieders. Maar is dat wat we echt willen? Of zijn er mogelijkheden om beter, sneller en goedkoper te bouwen zonder die gevreesde onrendabele top? Wie daar niet om vraagt, zal dat ook niet krijgen.

VRAAG DE MARKT WAT MOGELIJK IS
Dat het ook anders kan, bewijst corporatie Mitros. Eind september lanceerden zij een spannende vraag in de markt. Mitros zoekt oplossingen voor een badkamerrenovatie in één dag. Met ruim 1.000 badkamerrenovaties per jaar vormt dit een interessante uitdaging voor marktpartijen, ontwikkelaars en kennisinstellingen. Mitros geeft zelf al aan dat dit een fikse uitdaging zal zijn en neemt ook genoegen met oplossingen die slechts een deel van de puzzel oplossen. Alle oplossingen die bijdragen aan het sneller en met minder overlast renoveren van badkamers, zijn welkom. Daarnaast heeft de corporatie voor de winnende oplossingen een bijdrage in de ontwikkelkosten in het vooruitzicht gesteld. Door deze vraag breed binnen en buiten de bouwkolom uit te zetten, worden marktpartijen uitgedaagd om eens over dit vraagstuk na te denken en ontstaat een innovatiestroom die de bouwkolom goed kan gebruiken. Gaat het Mitros lukken om vanaf volgend jaar alle badkamers in één dag te renoveren? Een kleine kans. Maar iedere dag die er van de huidige zeven werkdagen afgesnoept kan worden, is welkom!

Terug naar de nieuwbouwwoning met de onrendabele top. Wanneer u op basis van een bestek en tekeningen blijft voorschrijven wat de bouwkolom moet maken, zal de onrendabele top niet verdwijnen. Daarvoor zijn de standaard bouwmaterialen te duur, vaklieden te schaars en de verdienmodellen van de aannemers, onderaannemers en toeleveranciers te goed en te star. Wanneer u vraagt naar de bekende weg, zal geen bouwer u daar vanaf praten. Als opdrachtgever heeft u echter wel macht om verandering af te dwingen. Wanneer u zich met meerdere opdrachtgevers verenigt, wordt die macht alleen maar groter. Wat als u die macht inzet om de markt te bewegen om gewilde woningen zónder onrendabele top te ontwikkelen?

  • VVA
  • huisvestings advocaten
  • e-vontuur
  • han van goeverden
  • emceo
  • covalis
  • wocoapp