Aangeboden door:
SlimRenoveren
Geschreven door:
blogger
Sean Vos
Categorie:
Vastgoed
Artikel delen:
logo logo logo logo
52x bekeken

Flora, fauna en asbest: de struikelpunten bij renoveren?

Een goede voorbereiding is het halve werk, zo luidt het bekende spreekwoord. Dat geldt voor heel veel zaken en zeker ook voor complexe renovatieprojecten. De charme van renoveren zit wat mij betreft in het feit dat je voortborduurt op een bestaand complex. Een complex met bewoners en een levensverhaal. Ten opzichte van nieuwbouw is renoveren in veel gevallen ook complexer en daarmee uitdagender. Het in kaart brengen van de bestaande situatie is vaak een hele opgave en daarbij blijken er doorgaans heel wat addertjes onder het gras te leven…

Asbest en Flora en Fauna zijn twee aspecten die potentieel een hoop leed kunnen veroorzaken bij corporatie, bouwer en bewoners. Er is strikte regelgeving die moet worden nageleefd en dat gaat gepaard met tijdrovende onderzoeken, lange rapportages en ingewikkelde protocollen. Indien tijdens de renovatie blijkt dat er onverwachts toch huismussen in de dakgoot nestelen of er een onvoorziene asbestbron wordt gevonden, kan het werk worden stilgelegd met alle vervelende gevolgen van dien.

DE AANBIEDER REGELT HET WEL
Toch merk ik dat bij de projectvoorbereiding en aanbesteding vaak te eenvoudig wordt gedacht over deze aspecten en deze onterecht op het bordje van de aanbieder worden gelegd. Aanbieders worden op pad gestuurd met gebrekkige en onvolledige informatie. Hierin schuilen een aantal belangrijke risico’s:

- In de aanbestedingsfase weten aanbieders niet welke maatregelen er voor flora, fauna en asbest ingecalculeerd moeten worden. Het gevolg: iedere aanbieder interpreteert het op zijn eigen manier, calculeert onnodig risico’s in of anticipeert op een flinke meerwerkpost waar weer marge op behaald kan worden. Hoe wil je dan nog een degelijke, objectieve vergelijking op prijs maken?

- Wanneer er verrassingen optreden tijdens de uitvoering, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. De ontdekking van een huismus in de dakgoot of een asbestbesmetting zorgen voor vertraging en daardoor aanzienlijk meer hinder voor de bewoners en planningsproblemen bij de aanbieder.

- Indien aanbieders in de aanbestedingsfase zelf aanvullend onderzoek moeten doen, zullen de kosten daarvoor ergens worden doorberekend. Voor je het weet zijn vijf aanbieders allen hetzelfde onderzoek aan het doen en is er sprake van onnodig dubbel werk zonder enige toegevoegde waarde.

GELIJK VERTREKPUNT, DEGELIJKE NULMETING
Als opdrachtgever is het dus van belang om voorafgaand aan de aanbesteding het complex goed in kaart te brengen door middel van een flora- en faunaonderzoek en een grondige, degelijke asbestinventarisatie. Zeker in het geval van asbestinventarisaties is vaak nog sprake van verdenkingen en onzekerheden. In dat geval is het van belang om deze verder te onderzoeken totdat maximale duidelijkheid is verkregen over de situatie. Blijven er nog onzekerheden over? Dan is het van belang om deze te duiden en ervoor te zorgen dat alle aanbieders weten hoe ze met deze gegevens om moeten gaan. Hoe duidelijker de situatie in beeld is, hoe minder risico’s er onnodig ingecalculeerd worden en nog belangrijker: hoe minder kans op vervelende verrassingen tijdens de uitvoering. Ga maar eens na wat duurder is: een goed vooronderzoek of alle perikelen die ontstaan wanneer het werk moet worden stilgelegd?

  • VVA
  • huisvestings advocaten
  • e-vontuur
  • han van goeverden
  • emceo
  • covalis
  • wocoapp